Mijn tuin in Groningen, district Saramacca
vergroot foto

Mijn huis in Groningen, Saramacca

Polly Egter van Wissekerke-Belgrave
Dit is het huis van mijn schoonouders aan de Sidodadiweg in Saramacca, Groningen. Mijn schoonouders zijn van Indische afkomst. Ze waren in 1953 naar Holland gekomenen een paar jaar later vertrokken ze naar Suriname. Mijn schoonvader was echt een tropenkind. Het tropenleven dat hij in Indie gekend had hoopte hij weer in Suriname terug te vinden. In Inonesie had hij als weg-en waterbouwkundige samengewerkt met professor IJsvogel. Na aankomst in Nederland werd hij door dezelfde professor gevraagd om aan de slag te gaan bij het plan Wageningen. En dat heeft hij gedaan.
Op de foto zie je het huis van mijn schoonouders op Saramacca, dat ze betrokken na de pensionering van mijn schoonvader. De foto is genomen in 1982. Het moet een verjaardag zijn geweest. Het huis is nog steeds in ons bezit.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest