School voor oudere migrantenkinderen

Miguel Angel Luengo Tarrero
In 1963 emigreerde mijn vader naar Eindhoven en in 1974 besloot hij zijn gezin over te laten komen. Van de zes kinderen kwamen mijn jongere broer en ik in 1976 als laatste. Mijn broer was nog geen elf en ging naar de basisschool in de wijk. Maar ik was al veertien en werd aangemeld voor de internationale school Floor Evers. Naar die school gingen migrantenkinderen die nog geen Nederlands spraken, maar die te oud waren voor de basisschool en te jong om te werken. De meeste kwamen uit Turkije en Marokko, maar er waren ook leerlingen uit bijvoorbeeld Chili, Spanje en China.
We leerden niet alleen Nederlands, maar ook woorden uit alle talen die op school gesproken werden. We gingen zwemmen (wat voor ons heel bijzonder was), kregen gymnastiek en les in onze eigen taal. De Spaanse les werd gegeven door juffrouw Gardenia uit Bolivia. Aan alle docenten heb ik goede herinneringen, maar aan haar in het bijzonder. Haar charme, vriendelijkheid en manier van les geven bezorgden haar Spaanse en Chileense leerlingen het gevoel dat ze tot dezelfde familie behoorden.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest