Rie Schouten
An Schouten
Schoolklas St Aloysius-school
vergroot foto

Schoolfoto van de Aloysiusschool
in Bovenkerk

R. Dekker-Schouten
De namen van de kinderen op deze foto beginnen allemaal met een R of een S, zoals familie Raadskelders, Rosenberg of Splinter of Schrama. De kinderen uit een familie stonden zodoende bij elkaar op de foto en de ouders hoefden dan maar een foto te kopen!
Onze school was katholiek, omdat de bewoners van Bovenkerk vrijwel allemaal katholiek waren, vroeger. Jongens en meisjes zaten wel bij elkaar in de klas bij ons.
We gingen altijd wel met plezier naar school.
Op de plek waar de school heeft gestaan - op de Legmeerdijk - worden nu flats gebouwd.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest