Voedseldroppings bij Schiphol

Frits ten Winkel
Het uitgehongerde Westen van Nederland kreeg vanuit de lucht hulp geboden.Het waren nu geen bommen gooiers maar de bommenwerpers die voedsel dropten voor de hongerende bevolking.
Het was in hoofdzaak brood maar ook blikken boter, thee en koffie.
De distributie gebeurde door van gemeentewege aangestelde vrijwilligers.Hoewel het een druppel op een gloeiende plaat was, was iedere hulp natuurlijk welkom.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest