vier kinderen in de okeghemstraat
vergroot foto

Kleuter in Amsterdamse Okeghemstraat

Annie van der Gaag
Op deze foto zie je vier kinderen op de zandvlakte waar later de Cornelis Krusemanstraat werd gebouwd.
Het zijn twee kleine kinderen zittend:een jongetje Joost met een matrozenmutsje en een meisje met een krulletjes kraagje op haar jasje en een zwart hoedje op. Dat ben ik! Twee jongens van een jaar of elf staan achter hen, broers van de kleuters. Alle vier woonden we in de Okeghemstraat, die eigenlijk meer een plein dan een straat was.Later werd op de hoek de Krusemanschool gebouwd zodat we ook nog met de daar opgestapelde stenen konden spelen.
Eens liep ik weg het zand op terwijl ik tegen mijn moeder riep:daag, ik ga weg hoor!
Ik kwam helaas al gauw te vallen en omdat er glas lag liep ik een grote wond op. Een triest begin van een poging om zelfstandiger te worden.
Uit die tijd omstreeks 1919 herinner ik me dat we op zondagochtend met mijn vader en een andere vader met kinderen gingen wandelen vooral buiten de bebouwde kom.We gingen vaak met een pontje over de Amstel.
De moeders bleven dan thuis, ze moesten de maaltijd voorbereiden. Vaak ging ik brood kopen in een klein bruin leren koffertje, dat was op de hoek van de Lomanstraat.
Ik speelde meestal met 2 kinderen uit de straat, Mientje en Loekie. Dat was een hechte vriendschap. Loekie zei zelfs dat wij later zouden gaan trouwen waarop ik antwoordde dat ik dat nog niet wist.
Na zes jaar in de Okeghemstraat gewoond te hebben gingen we verhuizen.Op een mooie voorjaarsochtend ging ik samen met mijn moeder eendjes voeren in het Vondelpark.
Ik weet dat nog vanwege de rust en de harmonie die daar heerste.Mijn oudere zus bood me daar een ballon: toen ik me echter het touwtje waar de ballon aan vast zat liet ontglippen, kocht ze er nog een voor mij.
Wat vond ik haar een goedgeefse zus!
Enkele jaren na de verhuizing ging ik logeren in dezelfde buurt, maar ik herinner mij nog goed dat we langs de toen al bestaande Krusemanstraat liepen en ik grote moeite had te begrijpen dat hier vroeger onze grote zandvlakte was geweest.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest