Secretaresse van grossierderij Herlag
vergroot foto

Secretaresse van beroep

Frits ten Winkel
Het beroep secretaresse was een heel andere dan tegenwoordig. Correspondentie en facturen werden op een primitieve typemachine, meestal met carbonpapier voor het duplicaat, uitgetypt.
Zo'n machine maakte veel geluid. Op tafel staat een houder voor de verschillende stempels die je in die tijd wel nodig had.
Een aangepaste bureaustoel was er in vroegere tijden ook nog niet.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest