Watersnood 1925
vergroot foto

Hoog water grote rivieren 1925

Frits ten Winkel
In 1925 was ook de IJssel evenals vele andere grote rivieren buiten zijn oevers getreden.Grote delen van Deventer stonden onderwater o.a. het z.g.n "Rode Dorp" ,sociale woningbouw waar veel arbeiders woonden.
Ook de overkant van de stad genaamd "De Worp" stond onderwater.De foto toont het park aldaar. De daar gevestigde woonwijk was alleen via de spoorbrug en roeibootjes te bereiken. De mensen op de foto wachten om per roeibootje naar hun ondergelopen huizen te worden vervoerd.
In latere jaren zijn de dijken verhoogd zodat de bewoners bij hoog water in deze woonwijk geen last meer daarvan hadden.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest