Honderdjarig bestaan Leger des Heils
vergroot foto

Honderdjarig bestaan Leger des Heils

Jeanne Walraven-Both
Dit was de praalwagen die gebruikt werd voor de optocht ter ere van het honderdjarige bestaan van het Leger des Heils in Nederland. De drie S-en staan voor Soap, Soup, Salvation. De termen zijn in het Engels omdat het Leger is opgericht door de Engelsman Edward William Booth. De betekenis van soap is dat dak-en thuislozen onderdak kregen inclusief bad. De soup staat voor voedsel dat werd uitgedeeld, en salvation voor verkondiging van het Evangelie.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest