Raaijmakers, Ted
Curaçao
vergroot foto

Curaçao

Ted Raaymakers
Dit was bij de goeverneur in het goevernementspaleis; waarschijnlijk is het een nieuwjaarsreceptie.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest