Bilderdijkschool
vergroot foto

Bilderdijkschool

Frans Koning
Dit is de Bilderdijkschool (der Ned. Herv. Gemeente). Het gebouw stond op de hoek Bilderdijkstraat / Potgieterstraat, en staat er trouwens nog. Boven de schooldeur stond een spreuk: "de vreze des Heren is een beginsel der wijsheid". Na schooltijd kon je Franse of Engelse les volgen.
Ieder kind kreeg van school een eigen spaarbusje. Elke maandag moest je dat meenemen naar school, gevuld met het geld dat je ouders erin hadden gedaan. Het busje werd door de juf of meester geleegd in een grote schaal, en was bestemd voor de zendelingen in Indonesiƫ. Elke maandag kreeg je ook het blaadje "Java-cent" mee voor je ouders, waarin het werk van de zendelingen beschreven stond.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest