Busé, de Rinus
Broderiekant
Marktkoopman
vergroot foto

Marktkoopman

Rinus de Busé
Dit is de markt in Amersfoort, die elke vrijdagochtend van 9 tot 1 uur was. Ik woonde in Amsterdam. In die tijd was de benzine nog schaars en daardoor op de bon. Omdat ik de auto nodig had voor broodwinning kreeg ik ontheffing; ik kreeg een aantal liters benzine toegewezen. Ik sta hier net buiten de markt, met mijn handel op de grond. Ik had geen vaste plaats omdat ik pas begonnen was (in 1948). Ik verkocht garen en band. In mijn hand heb ik een meetstok van een halve meter. Die stok moest elk jaar geijkt worden bij het ijkwezen, die toen op de Brouwersgracht was. Elk jaar werd er een ander merk ingeslagen met een slagletter. Het ijkwezen had controleurs in dienst die op de markt kwamen controleren. Je kreeg een bekeuring (van een rijksdaalder) als de stok niet geijkt was.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest