AJC; Rode Valken
vergroot foto

AJC; Rode Valken

Huibert Bronkhorst
Van 12 tot 16 jaar was je bij de Rode Valken. Daarna werd je Rode Wacht en behoorde je tot de Rode Wachten; die droegen geen uniform zoals de Valken. Bij de rode valken ging het wat speelser toe, maar bij de rode wachten werd het wat serieuzer. Het was de voorbereiding van de verdere ontwikkeling van je denkwereld. Er werden lezingen en voordrachten gehouden die bijdroegen tot je ontwikkeling. Boeken, gedichten enz kwamen aan bod, en ook tochten in de natuur. Vooral voor arbeiderskinderen was de AJC heel belangrijk, want die gingen vaak vroeg aan het werk. Er was geen geld om de studie te bekostigen, en beurzen waren er nog niet. Voor veel mensen is de AJC van grote betekenis geweest. Er waren verschillende groepjes: toneel, muziek, en zang en dans onder leiding van Liene en Piet Tiggers. Voor mijzelf is de AJC een gestelijke verrijking geweest, die van invloed is geweest op mijn verdere leven.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest