Identificatie-schildje werknemer PTT
vergroot foto

Telegram-besteller bij de PTT

Huibert Bronkhorst
Op zaterdag en zondag was ik telegrambesteller bij de PTT. Je hoefde daarvoor geen uniform te dragen, en droeg daarom dit identiteitsschildje. Ik vond het erg leuk om te doen, want de telegrammen waren overwegend bestemd voor zeelieden. Ik moest dus naar de haven om de telegrammen persoonlijk te overhandigen. Zeelieden van overal, dus veel vreemde namen. Om op het schip te komen moest ik een touwladder op klauteren; langs de scheepswand klom je naar boven. Het was avontuurlijk; vreemde schepen, diverse nationaliteiten e. d.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest