Altaar
Mariabeeld
Dwarsbalk met crucifix
Interieur Willibrorduskerk
vergroot foto

De willibrorduskerk

M. M. Oudejans
Als kind ging ik op zondag naar de Willibrorduskerk, vaak met ons hele gezin. We gingen 's ochtends en ook wel 's middags naar het Lof, een korte dienst.
Je mocht op zondag niet buiten spelen om de zondagsrust niet te verstoren.
Soms vonden er ook processies plaats door de hele kerk, waarbij dan door een jongenskoor gezongen werd. We mochten bij zo'n gelegenheid met palmtakken zwaaien.
In 1968 werd de kerk helaas gesloten om begin jaren 70 te worden afgebroken.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest