Telefoonkwitantie
vergroot foto

Telefoonkwitantie

Dhr. Buwalda
Dit is een kwitantie-enveloppe van de Rijkstelefoondienst. Op het stempel staat: Rijkstelegraaf Amsterdam, 7-1-1921. De somma van vijftig cents was voor de gevoerde telefoongesprekken in de maand december.
Voor de oorlog had je een scheiding tussen Gemeentetelefoon en Rijkstelefoon. Na de oorlog is de Gemeentetelefoon ook Rijkstelefoon geworden; die was dus overkoepelend. De Gemeentetelefoon zat in de Spuistraat op nummer 168; de Rijkstelefoon zat op Spuistraat 175.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest