Kerkelijke inzegening
vergroot foto

Felicitatiebrief van het koninklijk huis

José Díaz
Dit is de kerkelijke inzegening van mijn huwelijk op 4 juni 1964. Het jaar tevoren was ik vanuit Barcelona naar Geldrop geëmigreerd om in een textielfabriek te gaan werken. Mijn vrouw was een Nederlandse en vroeger verloor een Nederlandse vrouw bij een huwelijk met een niet-Nederlandse man automatisch haar Nederlandse nationaliteit. Toen wij trouwden was die wet net gewijzigd en mijn vrouw was de allereerste Nederlandse vrouw die een dubbele nationaliteit kreeg. Ze behield haar Nederlandse nationaliteit en kreeg er de Spaanse bij. Op onze trouwdag ontvingen we zelfs een felicitatiebrief van het koninklijk huis. Pater Jaime Driessen heeft die brief in de kerk voorgelezen.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest